Νέα Προγράμματα από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης  Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του Ε.Α.Π. που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.
Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει διαδικασίες: α) Εκπαίδευση και κατάρτιση που οδηγεί στην πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού β) επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους συγκεκριμένους κλάδους της επιστήμης γ) Διεύρυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθήματα άλλα από τις δικές τους επιστήμες, κυρίως με διεπιστημονικά ενδιαφέροντα δ) εκπαίδευση απλών ενηλίκων και ε) Επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.


Ανοιχτά  προγράμματα:

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία [19.09.2022 – 10.10.2022]

Διοικητική κινδύνων και κρίσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση [02.10.2022]

Εργατικά, ασφαλιστικά και σύγχρονες λογιστικές εφαρμογές στην ελληνική αγορά εργασίας [05.09.2022 – 02.10.2022]

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με Python [19.09.2022- 10.10.2022]

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανωσιακή Μάθηση [07.09.2022 έως 30.09.2022]

Εθνικές εκλογές, προεκλογικές καμπάνιες και social media [30/06/2022 έως 30/09/2022]

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων [10.09.2022 έως 20.10.2022]

Εισαγωγή στην Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή: Επιστήμη και Πολιτισμός [10.09.2022 έως 20.10.2022]

Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων [12.09.2022 έως 22.11.2022]

Παράκτια διάβρωση: αίτια και βιωσιμότητα στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής [17.09.2022 έως 20.10.2022]

Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού [27/06/2022 έως 30/09/2022]

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας [20.09.2022 έως 20.10.2022]

Ολιστική Διεπιστημονική Ορθογηριατρική Συμμαχία [01.08.2022 έως 30.09.2022]

Διδακτικές εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση: Παράλληλη Στήριξη, Τμήματα Ένταξης, ΣΜΕΑΕ [Υποβολή Αιτήσεων: Ενεργές]

Βιομιμητική Τεχνολογία [10.09.2022 έως 20.10.2022]

Νεοελληνική Φιλοσοφία [30.09.2022]

Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας: Μια Πρόκληση για τις Διασυνοριακές Περιοχές [28.10.2022]

Φυσικά Καταστροφικά Φαινόμενα Υπό το Πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής [30.09.2022]

Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων [30.09.2022 εώς 20.10.2022]

Στρατηγική Επιτυχημένων Εκθεσιακών Συμμετοχών για Επιχειρήσεις [28.10.2022]

Διοίκηση Ιατρείου και Φαρμακείου [12.09.2022 έως 22.11.2022]

Επίλυση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης [03.10.2022]

Εισαγωγή και Εφαρμογές σε Καινοτόμες υδροπονικές καλλιέργειες σε θερμοκήπια: Διαχείριση και Παραγωγή λαχανοκομικών Προϊόντων [10.09.2022 έως 20.10.2022]

Εισαγωγή στην Βιολογική Γεωργία [10.09.2022 έως 20.10.2022]

Πολυεπίπεδη ανάλυση του φορολογικού συστήματος [16.06.2022 έως 11.09.2022]

Οικονομικά για Αποφοίτους Ανθρωπιστικών Επιστημών [16.09.2022 έως 22.11.2022]

Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχοπαθολογία [17.10.2022]

Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση [Αναμένεται Νέος Κύκλος]

Έρευνα – Επιστήμη – Μέθοδος την εποχή του Διαδικτύου: από τη θεωρία στην πράξη [Αναμένεται]

Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες & Ψυχική ανθεκτικότητα σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών και τραυματικών εμπειριών [Αναμένεται Νέος Κύκλος]Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development)

Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού [27/06/2022 έως 30/09/2022]

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ( “Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development)” είναι ένα αυτοτελές εξ αποστάσεως (e-learning) πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) από το 2018-19 και μαθαίνει στους εκπαιδευόμενους να δημιουργούν δικά τους παιχνίδια (video games) για υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα και αντίστοιχες συσκευές. Το Πρόγραμμα διαρκεί 8 μήνες (32 διδακτικές εβδομάδες) από Οκτώβριο έως Ιούνιο κάθε διδακτικού έτους και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Προπτυχιακής Επιμόρφωσης (EQF level 5). Εξυπακούεται ότι το κύριο όφελος για τους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν το Πρόγραμμα είναι ότι μαθαίνουν να αναπτύσσουν παιχνίδια. Σταδιακά, ξεκινώντας από απλά παιχνίδια κειμένου, μέχρι σύνθετα 2D και 3D παιχνίδια με πλήρη γραφικά και ηχητικά εφέ. Και στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν είτε ερασιτεχνικά, για προσωπική τους ευχαρίστηση, ή επαγγελματικά. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα: Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που σκοπεύουν να ασχοληθούν είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, είτε σε ατομικό είτε σε εταιρικό επίπεδο με το αντικείμενο της ανάπτυξης ψυχαγωγικού λογισμικού – βιντεοπαιχνιδιών. Το Πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να προχωρήσουν σε άμεση επαγγελματική δραστηριότητα: · σε υπάρχουσες εταιρείες ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών · σε σύσταση εταιριών ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών · ως ελεύθεροι επαγγελματίες συνεργαζόμενοι με υπάρχουσες εταιρείες (ακόμα και του εξωτερικού – με καθεστώς τηλε-εργασίας) · ως αυτοαπασχολούμενοι ανεξάρτητοι developers Με αυτήν την προοπτική το Πρόγραμμα προβλέπεται να ωφελήσει ιδιαίτερα νέους σε ηλικία εκπαιδευόμενους που αναζητούν εργασία. Επιπλέον, απευθύνεται και στους ενεργούς φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. (https://kedivim.eap.gr/wp-content/uploads/2022/08/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_v.3%20%CE%91%CE%A8%CE%9B_2%CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82_site.pdf )

Καλάθι αγορών
Scroll to Top