ΔΕΟ13-ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ- ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ- ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ

Status
Χωρίς Συνδρομή
Τιμή
Closed
Ξεκινήστε
Αυτή η Ενότητα είναι προσωρινά κλειστή

ΔΕΟ13-Ποσοτικές Μέθοδοι

ΥΛΗ: 4 ΤΟΜΟΙ- Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: α) Επιχειρησιακά Μαθηματικά, β) Επιχειρησιακή Στατιστική, γ) Επιχειρησιακή Έρευνα,δ) Εισαγωγή στους Η/Υ

Εργασίες: 4 εργασίες απαιτητικές τόσο στην επίλυση, όσο και στη δομή, τη μορφοποίηση και την επιμέλεια του περιεχομένου τους , ενώ ενδεικτικά περιλαμβάνουν εξισώσεις 1ου και 2ου βαθμού, παραγώγους, όρια, ολοκληρώματα, δυνάμεις, πιθανότητες. Απαιτείται επίσης εξοικείωση με το Excel και φυσικά με το Word για την απεικόνιση διαγραμμάτων, συναρτήσεων και τελικά για την απόδοση ενός καλογραμμένου ακαδημαικού κειμένου.

Θέματα εξετάσεων: 5 θέματα ασκήσεων. Επιλέγονται τα τέσσερα. Μεγάλα θέματα με αυξημένο βαθμό δυσκολίας για τον χρόνο των 2,5 ωρών που διατίθεται. Τύπος: Δύσκολη και απαιτητική θεματική ενότητα, δυσνόητη η ύλη ιδιαίτερα για κάποιον που έχει να ασχοληθεί πολλά χρόνια με τα μαθηματικά και που διαθέτει περιορισμένο χρόνο.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top