ΔΕΟ31: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΔΕΟ31: Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ύλη

  • Α Τόμος: Χρήμα και Τράπεζες – Συνάλλαγμα
  • Β Τόμος: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική
  • Γ Τόμος: Παράγωγα – Αξιόγραφα
  • Δ Τόμος: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Εργασίες

4 εργασίες απαιτητικές και χρονοβόρες. Οι οποίες διαπραγματεύονται με  τη χρονική αξία του χρήματος, παράγωγα, ομόλογα, χαρτοφυλάκια, μετοχές, αρμπιτράζ και πολλά άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εισάγονται στο Word  και στο Excel με τη μορφή συναρτήσεων.
Καλάθι αγορών
Scroll to Top