ΔΕΟ34: Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

ΔΕΟ34: Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Ύλη: 2 τόμοι

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Μικροοικονομική
  • Μακροοικονομική
  • Εθνικοί Λογαριασμοί και Διάρθρωση Ελληνικής Οικονομίας.
  • Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική 
  • Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον

Εξετάσεις

50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αρνητική βαθμολογία που περιέχουν όλη την εξεταστέα ύλη και με σχεδόν 50%  ποσοστό επιτυχίας.

Καλάθι αγορών
Scroll to Top