ΔΕΟ40: Διοικητική Επιχειρήσεων

ΔΕΟ40: Διοικητική Επιχειρήσεων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η ανάλυση βασικών θεμάτων διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών και πιο συγκεκριμένα:

  • Ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής στρατηγικής
  • Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος έργων
  • Η μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στα πλαίσια μιας οργάνωσης
  • Ο ρόλος και η λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων

Ύλη

  • Τόμος Α: Στρατηγικό Μάνατζμεντ
  • Τόμος Β: Διοίκηση Έργων
  • Τόμος Β1: Ειδικά Θέματα Διοίκησης Έργων
  • Τόμος Γ: Οργανωσιακή Θεωρία και Συμπεριφορά
  • Τόμος Δ: Διοικητική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
Καλάθι αγορών
Scroll to Top