ΔΕΟ41: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

ΔΕΟ41: Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Με τη ΔΕΟ44 γίνεται ανάλυση βασικών θεμάτων αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και συγκεκριμένα η μελέτη και ανάλυση των ανωτέρω εννοιών, η σημασία τους σε άτομα και οργανισμούς και οι επιπτώσεις τους στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής, οι πηγές χρηματοδότησης σε συνδυασμό και με τα προγράμματα στήριξης από την ΕΕ, η οργάνωση της δομής και ανάλυση των βασικών βημάτων εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ζητήματα νομικής προστασίας  καθώς και οι στρατηγικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της καινοτομίας σε επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • ΒΙΒΛΙΟ: Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο
    ΤΟΜΟΣ Β: Εισαγωγή στην καινοτομία

Κατ’επιλογήν της ΔΕΟ41

Καλάθι αγορών
Scroll to Top