Συμβουλευτικές Συνεδρίες από το ΕΑΠ για την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών του

Κύριο καθήκον του Γραφείου Διασύνδεσης του ΕΑΠ είναι η σύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων του ΕΑΠ με ​​την αγορά εργασίας, δημιουργώντας επαφές και συνεργασία με οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς αφενός, και παρέχοντας ολοκληρωμένη καθοδήγηση και ενημέρωση σε επαγγελματικά θέματα αφετέρου. Επαγγελματική και δια βίου μάθηση, με ιδιαίτερη προσοχή στις μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες και άρση των δυσκολιών τους στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στις κοινωνίες δια βίου μάθησης.

Οι φοιτητές/τριες και οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών του ΕΑΠ έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες για την ανάπτυξη της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας. Η προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται online κατόπιν ραντεβού. Σε αυτή αναπτύσσονται θέματα που αφορούν στην σύνταξη του βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, στους τρόπους αναζήτησης εργασίας, προετοιμασία για συνεντεύξεις και πολλά άλλα. Μπορείτε να ζητήσετε μια ατομική συμβουλευτική συνεδρία υποβάλλοντας ένα αίτημα διαδικτυακά. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διενέργεια ατομικής συμβουλευτικής συνεδρίας υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το αίτημά σας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXIGefpNVsmJsC8WyrBZYbwZZgfsqKY_SXuRDM5lVZuyon9w/viewform

Καλάθι αγορών
Scroll to Top