Ποιες ενότητες να διαλέξω το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος;

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, τελικών και επαναληπτικών, έρχεται η ώρα να επιλέξετε τις ενότητες του επόμενου έτους. Ο βασικός κανόνας παραμένει : εξασφάλιση συνδυασμού “εύκολης & πιο δύσκολης” ενότητας ή για μερικούς, μιας θεωρητικής και μιας υπολογιστικής . Κάπως έτσι προτείνει και το ίδιο το ΕΑΠ να κινηθείτε. Άλλωστε, λαμβάνεται πάντα υπόψη, ότι οι περισσότεροι φοιτητές εργάζονται και κάποιες θεματικές ενότητες είναι πιο απαιτητικές. Στο άρθρο μας αυτό, σας δείχνουμε πως μπορείτε να επιλέξετε τον βέλτιστο συνδυασμό για εσάς.

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν/παρακολουθήσουν τρεις (3) ΘΕ στα προπτυχιακά και δύο ή τρεις (3) ΘΕ στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΣ), ανάλογα με τις σχετικές αποφάσεις των Σχολών, κάθε ακαδημαϊκό έτος. Κατά τη διαδικασία εγγραφής σε κάποια ΘΕ προπτυχιακού ή και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών πρέπει να εξαντλούνται οι ΘΕ του προηγούμενου έτους και κατόπιν να ξεκινά η εγγραφή σε ΘΕ του επόμενου έτους.

Χρηματικός παράγοντας

Βασικός παράγοντας επιλογής είναι σαφέστατα ο χρηματικός. Αυτός θα καθορίσει αν θα επιλέξετε μια, δύο ή ακόμα και τρεις ενότητες, γιατί ακόμα κι αν έχετε όλο το χρόνο στην διάθεση σας, τα χρήματα μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδη στην πορεία των σπουδών σας. Έστω λοιπόν, ότι έχετε λύσει το πρόβλημα σας και μπορείτε να διαθέσετε χρήματα ακόμα και για τρεις ενότητες.

Πόσο χρόνο διαθέτετε;

Αμέσως επόμενος παράγοντας που θα καθορίσει την επιλογή σας είναι ο χρόνος. Θα χρειαστεί να αφιερώσετε σημαντικό διάστημα χρόνου στο διάβασμα σας. Το πως θα οργανωθείτε ποικίλει. Άλλοι τείνουν να επιλέγουν το καθημερινό διάβασμα, πολύ αργά στο σπίτι, μετά την δουλειά, άλλοι επιλέγουν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο τα Σαββατοκύριακα για να διαβάσουν και να προετοιμαστούν. Και φυσικά, θα πρέπει να έχετε και χρόνο για τις εργασίες, που εκτός από το διάβασμα, θα χρειαστεί να αφιερώσετε χρόνο για να τις ετοιμάσετε. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να συνδυάσετε για παράδειγμα δύο πιο βατές ενότητες με μια πιο απαιτητική, τότε μπορείτε να επιλέξετε ακόμα και τρεις ενότητες σε ένα έτος. Αν και οι τρεις ενότητες φαντάζουν Γολγοθάς, για κάποιους είναι μια συχνή επιλογή φοιτητών που επιθυμούν να αποκτήσουν συντομότερα πτυχίο. Ο ιδανικός συνδυασμός σε αυτή την περίπτωση θα ήταν δύο πιο “εύκολες” ενότητες και μια πιο απαιτητική, ούτως ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμος ο χρόνος και κατά τη διάρκεια του έτους και για τις εξετάσεις στο τέλος.

Επιλέγοντας ενότητες ανά έτος

Στο πρώτο έτος έχετε να επιλέξετε ανάμεσα στην ΔΕΟ 13, ΔΕΟ 10 και ΔΕΟ 11. Το ΕΑΠ προτείνει την ΔΕΟ 13 (Ποσοτικές Μέθοδοι) ως πρώτη ενότητα επιλογής, καθώς είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική ενότητα, με υψηλό βαθμό δυσκολίας και το πρώτο crash test σας στο ΕΑΠ. Η ΔΕΟ 13 είναι μια δύσκολη και απαιτητική ενότητα με δυσνόητη η ύλη ιδιαίτερα για κάποιον που έχει να ασχοληθεί πολλά χρόνια και δεν διαθέτει καλή γνώση μαθηματικών ή στατιστικής ή διαθέτει περιορισμένο χρόνο. Υπάρχει μεγάλος Κίνδυνος μη επιθυμητού αποτελέσματος (αποτυχία) χωρίς τον σωστό προγραμματισμό. Στις εξετάσεις δίνονται 5 θέματα ασκήσεων. Επιλέγονται τα τέσσερα. Τα θέματα είναι μεγάλα με αυξημένο βαθμό δυσκολίας για το χρόνο των 2,5 ωρών που διατίθεται, ενώ υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποτυχίας. Συνήθως, προτείνεται να συνδυαστεί με την ΔΕΟ 11, η οποία είναι από τις ευκολότερες Θεματικές ενότητες του 1ου έτους. Η ΔΕΟ 11 ( Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών) αναφέρεται εισαγωγικά στις κύριες έννοιες του management οι οποίες αποτελούν σημαντικές βάσεις και για άλλες ενότητες. Παραμένει όμως μια βατή, θεωρητική θεματική ενότητα για κάποιον που θέλει να την παρακολουθήσει ταυτόχρονα με άλλες θεματικές ενότητες ή που διαθέτει ελάχιστο χρόνο. Τέλος, η ΔΕΟ 10 (Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης) είναι μια ενδιαφέρουσα θεματική ενότητα αλλά με πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει άρθρα και περίπλοκη γλώσσα αγγίζοντας το επίπεδο Νομικής. Με αποτέλεσμα ο φοιτητής να νιώθει αδιέξοδο με την εξεταστέα ύλη σε σημείο που να ανησυχεί ότι δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα λόγω Άνοιας…!!! Προσοχή λοιπόν στο πως θα τις συνδυάσετε.

Στο δεύτερο έτος η επιλογή είναι ανάμεσα στις ΔΕΟ 25 (Λογιστική) , ΔΕΟ 23 (Μάρκετινγκ Ι) και ΔΕΟ 24 (Δημόσια διοίκηση και δημόσια πολιτική). Όλα είναι υποχρεωτικά και σε αυτό το έτος, επομένως, παίζει ρόλο πως θα τα συνδυάσετε ανάλογα με το χρόνο και τα χρήματα που διαθέτετε. Η ΔΕΟ 24 είναι μια ενδιαφέρουσα αλλά συγχρόνως αρκετά απαιτητική ενότητα και με αυξημένο βαθμό δυσκολίας τόσο σε εργασίες όσο και σε εξετάσεις λόγω της δυσνόητης ύλης. Οι καθηγητές είναι αυστηροί καθηγητές και θέλει προσοχή καθώς παρατηρούνται μεγάλα ποσοστά λογοκλοπής. Το Eclass4U, προσφέρει ένα κατάλληλο και πλήρη εξειδικευμένο σύστημα μελέτης κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς, το οποίο επικεντρώνεται στα προαπαιτούμενα εργαλεία(θεωρία και ορολογία) που χρειάζεται ο φοιτητής προκειμένου να τα αναγνωρίζει και να τα εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ζητήματα του τεθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο κίνδυνος δυσκολίας και αποτυχίας της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας να εξαλείφεται και Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ..!!! Η ΔΕΟ 23 από την άλλη είναι η εισαγωγή στο marketing. Οι 4 εργασίες είναι προσαρμοσμένες ανά άτομο. Λειτουργούν με μελέτες περίπτωσης στις οποίες ο φοιτητής θα κληθεί να επιλέξει την επιχείρηση που θα ασχοληθεί και η οποία θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με καταναλωτικά προϊόντα. Για αυτό το λόγο χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή οι εργασίες προκειμένου να επιλεγεί η σωστή επιχείρηση και να αποφευχθούν τα μεγάλα προβλήματα λογοκλοπής που εντοπίζονται στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Είναι μια σχετικά εύκολη θεματική ενότητα, αλλά με πλούσια ύλη και την απαραίτητη αποστήθιση πολλών καινούργιων θεωρητικών ορισμών. Η ΔΕΟ 25 (Λογιστική) είναι μια υποχρεωτική, απαιτητική θεματική ενότητα η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις δυσκολότερες ενότητες της ΔΕΟ και για άτομα που σχετίζονται με το χώρο της λογιστικής. Με βάση το τεράστιο μέγεθος της ύλης της τόσο στις εργασίες και ακόμα περισσότερο στις εξετάσεις το 5 να φαντάζει μαγικό νούμερο. Αν είχατε πάρει 2 ενότητες το προηγούμενο έτος, για παράδειγμα την ΔΕΟ 10 και την ΔΕΟ 24, φέτος, μπορείτε να τις συνδυάσετε την ΔΕΟ 25 με την ΔΕΟ 23 που θα είναι σαφέστατα πιο βατή και ως συνδυασμός θα σας διευκολύνει.

Στο τρίτο έτος συναντάμε την ΔΕΟ 31 (Χρηματοοικονομική Διοίκηση), την ΔΕΟ 34 (Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική) και τα πρώτα μαθήματα επιλογής ΔΕΟ 33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) και ΔΕΟ 45 ( Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα). Αναμφίβολα, η ΔΕΟ 34 είναι η δυσκολότερη θεματική ενότητα της ΔΕΟ. Τα μεγάλα ποσοστά αποτυχίας και επανάληψης της (πολλές φορές δύο ή τριών χρόνων) διακρίνουν την ιδιαιτερότητά της, την αυξημένη προσοχή που χρήζει η ΔΕΟ 34 και την κατάλληλη προετοιμασία που απαιτείται. Η ΔΕΟ 31 (Χρηματοοικονομική Διοίκηση), επίσης υποχρεωτική, απαιτητική θεματική ενότητα, η οποία χρειάζεται αρκετή μελέτη λόγω του όγκου της ύλης της και πολύ καλή προετοιμασία για την αντιμετώπιση της δυσκολίας τόσο των εργασιών όσο και των εξετάσεων. Αν δεν έχετε πολύ χρόνο στην διάθεση σας, είναι καλό να μην τις συνδυάσετε μεταξύ τους, γιατί είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και οι δύο. Αν πάλι θέλετε να τις επιλέξετε μαζί στο Eclass4U θα βρείτε την υποστήριξη που χρειάζεστε για την κατανόηση της ύλης και την σωστή προετοιμασία σας για τις εξετάσεις. Οι δύο ενότητες επιλογής, ΔΕΟ 33 και ΔΕΟ 45, είναι αυτές που μπορείτε να επιλέξετε μια από τις δύο για να ολοκληρώσετε το τρίτο έτος. Η ΔΕΟ 33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) σε αντίθεση με την ΔΕΟ 23 που χρειαζόταν απομνημόνευση πολλών καινούργιων ορισμών, αποτελεί ακόμα πιο εύκολη μορφή του Marketing γιατί ουσιαστικά η θεωρία της μαθαίνεται και εφαρμόζεται στην πράξη. Δεν διαφέρουν Marketing Ι (μάρκετινγκ καταναλωτικών προϊόντων) και Marketing ΙΙ (Marketing υπηρεσιών) όσον αφορά τις αρχές μάρκετινγκ απλά έχουν άλλες ιδιαιτερότητες. Με την ολοκλήρωση και των δύο αυτών ενοτήτων (μάρκετινγκ Ι και μάρκετινγκ ΙΙ) ο φοιτητής αποκτά πλέον υψηλότερο επίπεδο γνωστικών ικανοτήτων. ‘Όπως αναφέρει και η παροιμία : Αν δώσεις στον πεινασμένο ένα ψάρι ,θα φάει σήμερα, Αν του μάθεις να ψαρεύει θα τρώει κάθε μέρα…!!! Από την άλλη η ΔΕΟ 45 ( Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Νέες Τεχνολογίες για Επιχειρηματικότητα ) είναι μια βατή θεματική ενότητα, με σχετικά απλοϊκές εξετάσεις. Ιδανική για τους λάτρεις της Τεχνολογίας και του Ψηφιακού Κόσμου. Με την ολοκλήρωσή της δίνεται πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θεματική ενότητα που προετοιμάζει και ενημερώνει κατάλληλα τον φοιτητή για τις προκλήσεις που θα υπάρξουν μελλοντικά υπό το πρίσμα της ψηφιακής εποχής. Είναι η εναλλακτική επιλογή της ΔΕΟ 33 και εκτός από θεωρία Πληροφοριακών Συστημάτων, η ΔΕΟ 45, μελετά διεξοδικά και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν στο ιστορικό του υπόβαθρο αλλά και σε πρακτική εφαρμογή πρακτικών digital marketing.

Και φτάνουμε αισίως στο τέταρτο έτος. Εκεί οι φοιτητές έχουν την ΔΕΟ 40 (Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών) , η οποία είναι η υποχρεωτική ενότητα του έτους, ιδιαίτερα απαιτητική και αυστηρή με πλούσια ύλη. Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η ανάλυση βασικών θεμάτων διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισμών και πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής στρατηγικής, η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος έργων, η μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στα πλαίσια μιας οργάνωσης και ο ρόλος και η λειτουργία των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Στις ενότητες επιλογής, συναντάμε την ΔΕΟ 41 (Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου) με την ΔΕΟ 44 (Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία). Η ΔΕΟ 41 είναι μία βατή θεματική ενότητα ιδιαίτερα σε όσους τους φάνηκε εύκολη η ΔΕΟ31. Η ΔΕΟ 44 είναι μια σύγχρονη θεματική ενότητα που σε εισάγει στη σημασία της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, τη δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής και τα βήματα για την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Όσοι επιλέγουν τη ΔΕΟ 44 είναι γιατί αναζητούν κάτι διαφορετικό και θέλουν να ασχοληθούν με ένα διαφορετικό και ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο που συμβαδίζει με τη σύγχρονη εποχή, μία ευχάριστη θεματική ενότητα με εύκολη απόκτηση βαθμού και νέας γνώσης. Είναι βατή και εύκολη και αν δεν το γνωρίζατε μία από τις απαραίτητες δεξιότητες που θα έχει μεγαλύτερη ζήτηση στο
ανθρώπινο εργατικό δυναμικό μέχρι το 2020 είναι οι ικανότητες καινοτομίας.

Οι άλλες δύο ενότητες επιλογής είναι η ΔΕΟ42 (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος) και η ΔΕΟ 43 ( Βιομηχανική Οργάνωση, Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις). Η ΔΕΟ 43 είναι μια ενότητα με μέτριο βαθμό δυσκολίας, που παρουσιάζει τις βασικές αρχές της θεωρίας της βιομηχανικής οργάνωσης, των οικονομικών της εργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των οικονομικών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Είναι η συνέχεια της ΔΕΟ 34 και εμβαθύνει σε συγκεκριμένες αρχές οικονομικής θεωρίας. Η ΔΕΟ 42 από την άλλη είναι ένα σύγχρονο μάθημα, διαφορετικό από τις άλλες ενότητες. Τα θεματικά της πεδία περιλαμβάνουν την πρακτική διάσταση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τις κύριες έννοιες και πρακτικές του ελέγχου ποιότητας και των προτύπων διασφάλισης ποιότητας. Τις βασικές αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων και βελτιστοποίησης των όρων εκμετάλλευσής τους και τις σύγχρονες επιχειρησιακές μεθόδους αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Όποιο συνδυασμό ενοτήτων και αν διαλέξετε, εμείς είμαστε εδώ να σας στηρίξουμε. Στο Eclass4U.gr φροντίζουμε οι φοιτητές μας να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αποδίδουν το καλύτερο δυνατό στις σπουδές τους στο ΕΑΠ. Για αυτό και επικαιροποιούμε κάθε χρόνο το εκπαιδευτικό μας υλικό και τα βιντεομαθήματα, ενημερωνόμαστε διαρκώς για την ύλη, αφουγκραζόμαστε τους φοιτητές για να διαπιστώσουμε τι χρειάζονται, η επιμέλεια των εργασιών γίνεται από ειδικευμένους, έμπειρους καθηγητές, η πλατφόρμα εμπλουτίζεται διαρκώς με βάση την ύλη του τρέχοντος έτους, διαθέτουμε εξειδικευμένες λύσεις για τις ανάγκες και απαιτήσεις των φοιτητών.

Τα σχόλια και η υποστήριξή σας στις σελίδες μας στο Facebook και στο Google είναι μεγάλη τιμή για εμάς!
Σας ευχαριστούμε!

Διαβάστε επίσης:

5 συμβουλές για να διαβάζετε πιο “έξυπνα”

Πως οι σημειώσεις βοηθούν τους φοιτητές

Οδηγός για την τέλεια εργασία

Ψέματα και Αλήθειες για τα φροντιστήρια για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Καλάθι αγορών
Scroll to Top